Aktif Karbon
18 Eylül 2017
Dolomit
18 Eylül 2017

Reçineler

Açıklama

İyon değiştirici reçineler, çözünmeyen, küçük baloncuklar halinde açık sarıdan turuncuya renklerde olabilen organik polimer malzemelerdir. Sudaki istenmeyen iyonların giderilmesinde kullanılır.

İçme suyu arıtma sistemlerinde su yumuşatma (sertliğin giderilmesi) amacıyla ve suyun saflaştırılmasında (deiyonizasyon) kullanılır.