Reçineler
18 Eylül 2017
Kuvars Kum
18 Eylül 2017

Dolomit

Açıklama

Ters osmoz sistemden çıkan ürün suyunun pH, toplam sertlik, bikarbonat içeriğinin düşük olması ve negatif LSI değerine sahip olması sebebiyle, parametrelerin düzenlenmesi amacıyla son arıtım sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Dolamit Filtre Ünitesi (Yeniden Sertlendirme Ünitesi) Düşük pH’daki ürün suyu yeniden sertlendirme ünitesinden (bu ünite özel olarak dolomit adı verilen kayalardan elde edilmektedir.) geçirilerek sudaki kalsiyum, magnezyum ve hidrojen karbonat iyonlarının arttırımı sağlanacaktır. Bu sayede suyun korozif etkisi giderilecektir.